NLT GROUP GIA NHẬP ACIR – TIẾP TỤC GÓP MẶT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC NƯỚC NHÀ

Vào ngày 28/07/2023, trong khuôn khổ Hội thảo CITA 2023 – Lần thứ 12, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn Kết nối và Phát triển “Asean Consortium for Innovation and Research – ACIR”, NLT Group rất vinh dự khi được tham gia thảo luận cùng các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ vì mục đích thúc đẩy chuyển đổi số của toàn xã hội. 

Nhiều lãnh đạo các trường đại học và nhà khoa học hàng đầu trong nước, quốc tế tham dự CITA, ACIR 2023

Mục đích thành lập cộng đồng ACIR sẽ là nơi quy tụ và kết nối mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường đại học Đông Nam Á để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án giữa các trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác và ý nghĩa thực tiễn của cộng đồng, TS.Bùi Hữu Phú – Chủ tịch NLT Group đã có đôi lời phát biểu: “NLT Group rất vinh dự khi được trở thành một phần của Cộng đồng ACIR – nơi quy tụ những chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực. Là Tập đoàn tiên phong ứng dụng công nghệ đa ngành trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển công nghệ Nam Long (thành viên tập đoàn) là nơi nghiên cứu và phát triển các giải pháp sản phẩm công nghệ vượt bậc đã triển khai thành công ra thị trường, chắc chắn sẽ đóng góp tích cực trong việc tạo ra những sản phẩm đổi mới, định hình công nghệ tương lai Việt.”

TS. Bùi Hữu Phú – Chủ tịch NLT Group phát biểu tại cuộc họp

Ông chia sẻ thêm, “Những nỗ lực của NLT Group tính đến thời điểm này nhằm khuyến khích và phổ biến kiến thức về chính sách công nghệ và đổi mới đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường lý tưởng cho các cá nhân và công nghệ mới phát triển. Đồng thời, NLT Group cũng là minh chứng thành công khi đặt nền tảng vững chắc cho việc tích hợp thành công những công nghệ mới vào môi trường kinh doanh, tôi mong đợi rằng trong thời gian tới, NLT Group sẽ tăng cường kết nối hợp tác với các trường đại học, nhà khoa học xây dựng mạng lưới kinh doanh, mở rộng thị trường với các dòng giải pháp made by NLT Group ra khu vực Asean, Asia và thế giới, tiếp tục là bệ phóng phát triển khoa học nước nhà. Thực tế hiện nay, tài sản trí tuệ ở trường đại học và trung tâm nghiên cứu Việt Nam chưa được quan tâm và phát huy hết tiềm năng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xúc tiến hợp tác với các trường đại học nhằm gia tăng sự gắn bó giữa trường học và doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động cần thiết để thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.” 

Toàn cảnh buổi thảo luận diễn ra

Diễn đàn ACIR sẽ tập trung vào 4 điểm quan trọng với các hoạt động gồm:

  • Tạo ra một cộng đồng ACIR bền vững với các hoạt động hiệu quả, thiết thực, kết nạp nhiều thành viên mới mỗi năm.
  • Cùng nhau nghiên cứu về hoạt động đổi mới sáng tạo, trao đổi thảo luận với nhau nhiều ý tưởng để cùng nhau tổ chức các hội nghị, hội thảo học thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực đào tạo,… Qua đó, ACIR sẽ tham gia với tư cách là đơn vị đồng tổ chức CITA 2024 và các năm sau cùng với VKU và FISU Việt Nam.
  • Đề xuất và thực hiện các dự án quốc tế chung thuộc các quỹ quốc tế như Europe Horizon, Errasmus+, ASEAN IVO, US-Korea, Korea-Asea,… để xin tài trợ cho các hoạt động đổi mới, nghiên cứu và cơ động cho ACIR.
  • Tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo bằng việc trao đổi, ACIR tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học trong khu vực ASEAN để cùng nhau nâng cao năng lực, trình độ.
Toàn cảnh buổi thảo luận diễn ra

Trong khuôn khổ ACIR, các thành viên ACIR cũng thống nhất triển khai các hoạt động chung như đồng chủ trì tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, như Hội thảo CITA, đề xuất và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo thông qua trao đổi giảng viên, sinh viên, và các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp khác.

Hy vọng với khởi đầu mới, ACIR là nơi hội tụ và là cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm tăng cường sự hợp tác, đóng góp cho sự phát triển bền vững trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho khu vực Asean. ACIR sẽ phát triển số thành viên qua từng năm và sẽ là một cộng đồng học giả có năng lực tốt để sẵn sàng kết nối, hợp tác với các cộng đồng học giả Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ,… nhằm thúc đẩy phát triển, hội nhập quốc tế về khoa học, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực cho các trường đại học Đông Nam Á.

Xin cảm ơn các cá nhân, đại diện doanh nghiệp và toàn thể quý bạn đọc đã quan tâm và theo dõi chặng đường của NLT Group. Chúng tôi mong rằng bạn có thể chung tay lan tỏa các giá trị tích cực mà chúng tôi đang xây dựng đến cộng đồng. Trân trọng!

NLT Group.