NLT GROUP

Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group)

Đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 AI, IoT và GIS Cloud vào các dự án chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh tại/đô thị thông minh tại Việt Nam và quốc tế

Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group)
Đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 AI, IoT và GIS Cloud vào các dự án chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh tại/đô thị thông minh tại Việt Nam và quốc tế

  GIAO THÔNG THÔNG MINH 4.0

     GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THÔNG MINH 4.0
     GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY THÔNG MINH 4.0
     SẢN PHẨM ITS NAM LONG
     CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
     CÂN XE THÔNG MINH 4.0
     BÃI GIỮ XE THÔNG MINH
     QUẢN LÝ HẠ TẦNG SỐ HÓA 4.0
     TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM KHÍ THẢI
     SƠN CHỐNG DÁN QUẢNG CÁO & VẼ BẬY

TÌM HIỂU THÊM

  GIAO THÔNG THÔNG MINH 4.0

     GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THÔNG MINH 4.0
     GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY THÔNG MINH 4.0
     SẢN PHẨM ITS NAM LONG
     CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
     CÂN XE THÔNG MINH 4.0
     BÃI GIỮ XE THÔNG MINH
     QUẢN LÝ HẠ TẦNG SỐ HÓA 4.0
     TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM KHÍ THẢI
     SƠN CHỐNG DÁN QUẢNG CÁO & VẼ BẬY

TÌM HIỂU THÊM

  CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 4.0

     CHIẾU SÁNG THÔNG MINH AI
     CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ 4.0
     SẢN PHẨM ĐÈN LED NAM LONG
     CHIẾU SÁNG NGHỆ THUẬT
     CHIẾU SÁNG 4.0 CHO BẢNG QUẢNG CÁO
     MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH
     MÀN HÌNH QUẢNG CÁO 4.0

TÌM HIỂU THÊM
TÌM HIỂU THÊM

  CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 4.0

     CHIẾU SÁNG THÔNG MINH AI
     CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ 4.0
     SẢN PHẨM ĐÈN LED NAM LONG
     CHIẾU SÁNG NGHỆ THUẬT
     CHIẾU SÁNG 4.0 CHO BẢNG QUẢNG CÁO
     MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH
     MÀN HÌNH QUẢNG CÁO 4.0

  CAMERA AI THÔNG MINH

     CAMERA AI GIAO THÔNG
     CAMERA AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE
     CAMERA AI AN NINH
     CAMERA AI CHẤM CÔNG
     CAMERA AI ĐO TẦM NHIỆT

TÌM HIỂU THÊM

  CAMERA AI THÔNG MINH

     CAMERA AI GIAO THÔNG
     CAMERA AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE
     CAMERA AI AN NINH
     CAMERA AI CHẤM CÔNG
     CAMERA AI ĐO TẦM NHIỆT

TÌM HIỂU THÊM

  NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP 4.0
     NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 4.0
     BẨY CÔN TRÙNG 4.0
     CHÂM PHÂN DINH DƯỠNG 4.0
     TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP 4.0
     NHÀ KÍNH THÔNG MINH 4.0
     THIẾT BỊ ĐO NÔNG NGHIỆP CẦM TAY 4.0

TÌM HIỂU THÊM

  NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP 4.0
     NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 4.0
     BẨY CÔN TRÙNG 4.0
     CHÂM PHÂN DINH DƯỠNG 4.0
     TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP 4.0
     NHÀ KÍNH THÔNG MINH 4.0
     THIẾT BỊ ĐO NÔNG NGHIỆP CẦM TAY 4.0

TÌM HIỂU THÊM

  CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ 4.0

     QUẢN LÝ TỔNG KHO - TRẠM CHIẾT 4.0
     QUẢN LÝ ĐỘI XE THÔNG MINH 4.0
     QUẢN LÝ TRẠM XĂNG DẦU 4.0
     QUẢN LÝ ĐẠI LÝ/CỬA HÀNG PHÂN PHỐI GAS 4.0
     QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GAS
     GIÁM SÁT CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ ĐỘC

TÌM HIỂU THÊM

  CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ 4.0

     QUẢN LÝ TỔNG KHO - TRẠM CHIẾT 4.0
     QUẢN LÝ ĐỘI XE THÔNG MINH 4.0
     QUẢN LÝ TRẠM XĂNG DẦU 4.0
     QUẢN LÝ ĐẠI LÝ/CỬA HÀNG PHÂN PHỐI GAS 4.0
     QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GAS
     GIÁM SÁT CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ ĐỘC

TÌM HIỂU THÊM

  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 4.0
     QUAN TRẮC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.0
     DỰ BÁO & CẢNH BÁO THIÊN TAI 4.0
     QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT 4.0
     THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 4.0

TÌM HIỂU THÊM

  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 4.0
     QUAN TRẮC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.0
     DỰ BÁO & CẢNH BÁO THIÊN TAI 4.0
     QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT 4.0
     THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 4.0

TÌM HIỂU THÊM

TIN TỨCXem thêm

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Xem website
Xem website
Xem website
Xem website
Xem website
Xem website