GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group) là đơn vị tiên phong luôn tạo sự khác biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ ứng dụng và triển khai các dự án chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật (IoT), phục vụ cho nhiều lĩnh vực quan trọng tại Việt Nam.

NLT-Group là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0 cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: Giao thông, Nông nghiệp, Dầu khí, Môi trường…vv..

Với bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, NLT-Group đã và đang đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm thiết bị thông minh phục vụ cho đô thị thông minh, với giải pháp công nghệ hiện đại nhất có tính ứng dụng cao, phù hợp để hội nhập cuộc cách mạng chuyển đổi số mạnh mẽ đã và đang diễn ra trên toàn cầu.

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group) là đơn vị tiên phong luôn tạo sự khác biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ ứng dụng và triển khai các dự án chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật (IoT), phục vụ cho nhiều lĩnh vực quan trọng tại Việt Nam.

NLT-Group là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0 cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: Giao thông, Nông nghiệp, Dầu khí, Môi trường…vv..

Với bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, NLT-Group đã và đang đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm thiết bị thông minh phục vụ cho đô thị thông minh, với giải pháp công nghệ hiện đại nhất có tính ứng dụng cao, phù hợp để hội nhập cuộc cách mạng chuyển đổi số mạnh mẽ đã và đang diễn ra trên toàn cầu.

GIAO THÔNG THÔNG MINH 4.0

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THÔNG MINH 4.0GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY THÔNG MINH 4.0SẢN PHẨM ITS NAM LONGCAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNGCÂN XE THÔNG MINH 4.0BÃI GIỮ XE THÔNG MINH QUẢN LÝ HẠ TẦNG SỐ HÓA 4.0TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM KHÍ THẢISƠN CHỐNG DÁN QUẢNG CÁO & VẼ BẬY

TÌM HIỂU THÊM

GIAO THÔNG THÔNG MINH 4.0

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THÔNG MINH 4.0GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY THÔNG MINH 4.0SẢN PHẨM ITS NAM LONGCAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNGCÂN XE THÔNG MINH 4.0BÃI GIỮ XE THÔNG MINH QUẢN LÝ HẠ TẦNG SỐ HÓA 4.0TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM KHÍ THẢISƠN CHỐNG DÁN QUẢNG CÁO & VẼ BẬY

TÌM HIỂU THÊM

  CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 4.0

    CHIẾU SÁNG THÔNG MINH AI
    CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ 4.0
    SẢN PHẨM ĐÈN LED NAM LONG
    CHIẾU SÁNG NGHỆ THUẬT
    CHIẾU SÁNG 4.0 CHO BẢNG QUẢNG CÁO
    MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH
    MÀN HÌNH QUẢNG CÁO 4.0

TÌM HIỂU THÊM

CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 4.0

     CHIẾU SÁNG THÔNG MINH AICHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ 4.0SẢN PHẨM ĐÈN LED NAM LONGCHIẾU SÁNG NGHỆ THUẬTCHIẾU SÁNG 4.0 CHO BẢNG QUẢNG CÁOMÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINHMÀN HÌNH QUẢNG CÁO 4.0

TÌM HIỂU THÊM

   CAMERA AI THÔNG MINH

    CAMERA AI GIAO THÔNG
    CAMERA AI NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE
    CAMERA AI AN NINH
    CAMERA AI CHẤM CÔNG
    CAMERA AI ĐO TẦM NHIỆT

TÌM HIỂU THÊM

CAMERA AI THÔNG MINH

     Camera AI giao thông     Camera AI nhận diện biển số xe     Camera AI an ninh     Camera AI chấm công     Camera AI đo tầm nhiệt

TÌM HIỂU THÊM

 NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0

    XỬ LÝ NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP 4.0
    NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 4.0
    BẨY CÔN TRÙNG 4.0
    CHÂM PHÂN DINH DƯỠNG 4.0
    TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP 4.0
    NHÀ KÍNH THÔNG MINH 4.0
    THIẾT BỊ ĐO NÔNG NGHIỆP CẦM TAY 4.0

TÌM HIỂU THÊM

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI NÔNG NGHIỆP 4.0     NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 4.0     BẨY CÔN TRÙNG 4.0     CHÂM PHÂN DINH DƯỠNG 4.0     TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP 4.0     NHÀ KÍNH THÔNG MINH 4.0     THIẾT BỊ ĐO NÔNG NGHIỆP CẦM TAY 4.0

TÌM HIỂU THÊM

  CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ 4.0

    QUẢN LÝ TỔNG KHO – TRẠM CHIẾT 4.0
    QUẢN LÝ ĐỘI XE THÔNG MINH 4.0
    QUẢN LÝ TRẠM XĂNG DẦU 4.0
    QUẢN LÝ ĐẠI LÝ/CỬA HÀNG PHÂN PHỐI GAS 4.0
    QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GAS
    GIÁM SÁT CẢNH BÁO RÒ RỈ GAS 4.0

TÌM HIỂU THÊM

CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ 4.0

     QUẢN LÝ TỔNG KHO – TRẠM CHIẾT 4.0QUẢN LÝ ĐỘI XE THÔNG MINH 4.0QUẢN LÝ TRẠM XĂNG DẦU 4.0QUẢN LÝ ĐẠI LÝ/CỬA HÀNG PHÂN PHỐI GAS 4.0QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GASGIÁM SÁT CẢNH BÁO RÒ RỈ GAS 4.0

TÌM HIỂU THÊM

   CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 4.0

   XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 4.0
   QUAN TRẮC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.0
   DỰ BÁO & CẢNH BÁO THIÊN TAI 4.0
   QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT 4.0
   THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 4.0

TÌM HIỂU THÊM

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 4.0

     XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 4.0QUAN TRẮC & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.0DỰ BÁO & CẢNH BÁO THIÊN TAI 4.0QUẢN LÝ CẤP NƯỚC SINH HOẠT 4.0THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 4.0

TÌM HIỂU THÊM

TIN TỨCXem thêm

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Hiện nay, Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT-Group) có 05 công ty thành viên. Các công ty thành viên có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập nhằm đáp ứng mục tiêu chính trong việc nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án, chuyển giao công nghệ, tạo ra giá trị các dòng sản phẩm của từng lĩnh vực, ngành nghề theo chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt, nhưng được định hướng và phát triển dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Lãnh đạo NLT Group. Xin mời quý khách truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết về các công ty thành viên thuộc NLT Group.

Xem website
Xem website
Xem website
Xem website
Xem website
Xem website