VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM LONG

Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Nam Long được thành lập với mục đích thiết kế, tìm hiểu các giải pháp, sản phẩm công nghệ vụ cho việc kinh doanh và phát triển của NLT Group

Nhiệm vụ của Viện nghiên cứu và Phát triển bao gồm: 

  • Nghiên cứu phát triển theo định hướng của NLT Group
  • Nghiên cứu phát triển theo đặt hàng của Quý khách hàng
  • Ươm tạo sản phẩm công nghệ

Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu có nhiệm các nhiệm vụ phục vụ cho sự phát triển của quốc gia như:

  • Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ
  • Ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

TÌM HIỂU THÊM 5 CÔNG TY THÀNH VIÊN KHÁC

Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu