giải pháp và sản phẩm của nam long

QUẢN LÝ THÔNG MINH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GAS

1. Hệ Thống Quản Lý Khách Hàng Sử Dụng Gas Của Nam Long

  • Đây là hệ thống quản lý chuyên dụng trong quản lý  khách hàng sử dụng Gas, là phần mềm được xây dựng theo công nghệ mới nhất của Tập đoàn Nam Long và kết hợp với hầu hết các thiết bị số phổ biến hiện nay như điện thoại, máy tính, Ipad, App Mobile....
  • Điều đặc biệt của hệ thống quản lý khách hàng sử dụng gas mà Nam Long phát triển là khi khách hàng liên hệ đến cửa hàng hoặc mua hàng từ web. Hệ thống sẽ phát hiện khách hàng và tự động cập nhập thông tin toàn bộ của khách hàng vào hệ thống ứng dung.
  • Hệ thống sẽ giúp khách hàng kiểm soát và quản lý toàn bộ các khách hàng sử dụng gas một cách toàn diện và nhanh chóng.

2. Chức Năng Của Hệ Thống Quản Lý Khách Hàng Sử Dụng Gas

  • Theo dõi thông tin khách hàng

Hỗ trợ nhận diện và chăm sóc khách hàng nhờ “hiển thị lập tức thông tin khách hàng gọi đến (số điện thoại, tên, địa chỉ, đặc điểm, sản phẩm đang sử dụng, bản đồ, lịch sử giao dịch, chu kỳ đặt hàng …)

  • Quản lý kinh doanh hiệu quả

Quản lý danh sách hàng hóa (gas): loại gas, hình ảnh, đặc tính kỹ thuật, linh kiện, phụ kiện thay thế… theo dõi chính xác công nợ, nợ vỏ, tồn kho, ký quỹ...

  • Nắm bắt chi tiết báo cáo tồn kho

Hệ thống báo cáo chính xác và dễ hiểu, cung cấp cho chủ cửa hàng cái nhìn trực quan về tình hình kinh doanh giữ cửa hàng và khách hàng sử dụng.

  • Tiện ích :
  • Hệ thống quản lý khách hàng sử dụng Gas hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhiều nhóm chức năng. Nhằm quản lý và điều hành dễ dàng
  • Đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.
  • Hệ thống quản lý hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, … hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long