giải pháp và sản phẩm của nam long

GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY THÔNG MINH

Giao thông đường thủy thông minh là hệ thống giám sát, vận hành các phương tiện và tuyến đường thủy, giúp các phương tiện hoạt động một cách tối ưu nhất.

Hệ thống giao thông đường thủy thông minh giúp cho giao thông đường thủy được hoạt động tối ưu nhất. Hệ thống còn giám sát và theo dõi tất cả các phương tiện giao thông trên đường thủy như tàu, bè, thuyền, sà lan...

Hệ thống các biển báo đường thuỷ bao gồm:  phao phân luồng đường thủy thông minh, biển báo, đèn hiệu và thiết bị phụ trợ khác nhằm hướng dẫn giao thông cho phương tiện hoạt động trên đường thuỷ .

1. Giao thông đường thủy thông minh của Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT Group)

Giao thông đường thủy thông minh là hệ thống giám sát tuyến đường thủy để giúp vận hành các phương tiện như: thuyền, tàu, bè, ca-nô, sà lan... khi tham gia hoạt động giao thông đường thủy một cách tối ưu và an toàn nhất. Đồng thời, giảm chi phí vận hành và tăng thời gian lưu thông của các phương tiện.

 

2. Vai trò của Hệ thống giao thông đường thủy thông minh:

- Giám sát tình trạng an ninh, an toàn trên sông, nước, kênh…

- Giải quyết các nút thắt, nối các cảng đường thủy nội địa với đường bộ, đường sắt, đường cao tốc, khu công nghiệp, cảng biển… tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa của các cá nhân, doanh nghiệp trong tiếp cận với phương thức vận chuyển đường thủy.

 

Các Giải Pháp - Sản Phẩm Liên Quan

đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long
đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long đối tác của nam long