Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Nam Long

Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Nam Long thuộc Tập đoàn Đầu Tư Công Nghệ Nam Long (NLT Group). Viện nghiên cứu và Phát triển được thành lập với mục đích nghiên cứu và phát triển các giải pháp, sản phẩm công nghệ vụ cho việc kinh doanh và phát triển của NLT Group

Nhiện vụ của Viện nghiên cứu và Phát triển bao gồm: Nghiên cứu và phát triển các giải pháp sản phẩm cho NLT Group như sau:

  • Nghiên cứu phát triển theo định hướng của NLT Group
  • Nghiên cứu phát triển theo đặt hàng của Quý khách hàng
  • Ươm tạo sản phẩm công nghệ

Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu có nhiệm các nhiệm vụ phục vụ cho sự phát triển của quốc giá như:

  • Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ
  • Ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

Để hiểu rõ về Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Nam Long  vui lòng truy cập website!