TẦM NHÌN - SỨ MỆNH NLT GROUP

◊ Tầm Nhìn

Trở thành một Tập đoàn giải pháp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực loT và công nghệ 4.0 với đội ngũ có đủ kỹ năng và trình độ, đem đến sự tối ưu về thời gian và chỉ phí cho các giải pháp thông minh.

“Sứ mệnh của NLT Group là đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh/thành phố thông minh tất yếu tại Việt Nam và thế giới”