6 CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA NLT GROUP

Hiện nay, NLT Group gồm 06 công ty thành viên trực thuộc. Các công ty thành viên đều có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập với tính chuyên môn hóa cao trong từng lĩnh vực cụ thể. Mỗi công ty thành viên sẽ cung cấp bộ giải pháp toàn diện cho các lĩnh vực sau:

+ Công ty Cổ phần Giao thông thông minh Nam Long (NLT ITS): chuyên cung cấp các giải pháp sản phẩm giao thông đô thị thông minh 4.0.

+ Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Nam Long (NLT ENV): cung cấp các hệ thống công nghệ kiểm soát, quản lý môi trường 4.0.

+ Công ty Cổ phần Nông nghiệp thông minh Nam Long (NLT ARG): là đơn vị cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh 4.0.

+ Công ty Cổ phần Công nghệ Dầu khí Nam Long (NLT PETROL): tâp trung nghiên cứu, phát triển và làm chủ các giải pháp phục vụ trong ngành dầu khí thông minh.

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Nam Long (NLT NIT): thiết kế và phát triển các giải pháp, sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

+ Công ty Cổ Phần Union (NLT UNION): thiết kế và phát triển công nghệ giải trí nước, màn nước & nhạc nước nghệ thuật hàng đầu Việt Nam.

Các công ty được thành lập nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, phát triển và tạo ra các dòng sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt. Tuy nhiên, tất cả các công ty con đều được định hướng và phát triển dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Lãnh đạo NLT Group.

Xin mời quý khách truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết về các công ty thành viên thuộc NLT Group.

Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu
Xem giới thiệu