Hệ thống quan trắc và chiếu sáng thông minh cho điện mặt trời

Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (NLT Group) triển khai lắp đặt thành công hệ thống quan trắc và chiếu sáng thông minh cho hệ thống điện mặt trời trên biển lớn nhất Đông Nam Á. Đây là mô hình thử nghiệm bước đầu nhằm khảo sát, đánh giá ảnh hưởng sóng, gió, quan trắc độ mặn nước biển, tạo tiền đề quan trọng để phục vụ cho việc triển khai thực hiện hạng mục Nhà máy điện mặt trời Tây Cà Mau trong giai đoạn tới được thuận tiện, dễ dàng. Hệ thống này giúp kiếm soát các chỉ số môi trường như : nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, bức xạ nhiệt…

Tổng quan dự án “Điện Mặt Trời Trên Biển Lớn Nhất Đông Nam Á”

  • Dự án là hệ thống mô hình thử nghiệm điện mặt trời trên biển lớn nhất Đông Nam Á được xây dựng tại tỉnh Cà Mau. Mô hình thử nghiệm điện năng lượng mặt trời trên biển có diện tích khoảng 100 m2. Thời gian lắp đặt và vận hành theo dõi dự kiến khoảng 18 tháng.
  • Đây là mô hình thử nghiệm bước đầu nhằm khảo sát, đánh giá ảnh hưởng sóng, gió, quan trắc độ mặn nước biển, tạo tiền đề quan trọng để phục vụ cho việc triển khai thực hiện hạng mục Nhà máy điện mặt trời Tây Cà Mau trong giai đoạn tới được thuận tiện, dễ dàng. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, nhà đầu tư sẽ tháo dỡ, trả lại mặt bằng đảm bảo đúng hiện trạng ban đầu.
  • Được biết, đây là mô hình nằm trong dự án đa công năng, thực hiện kè giảm sóng kết hợp năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy hải sản và khôi phục rừng ngập mặn. Quy mô công suất dự án khoảng 700 MWp, xây dựng tại khu vực ven biển, phần trong và ngoài kè giảm sóng.

NLT Group Triển Khai Các Hạng Mục Nào Trong Dự Án Điện Mặt Trời Trên Biển Lớn Nhất Đông Nam Á?

Tổng quan dự án Hệ Thống Quan Trắc Và Chiếu Sáng Thông Minh

  • Tính đến thời điểm hiện tại NLT Group đã lắp đặt triển khai thành công Hệ thống chiếu sáng và quan trắc môi trường cho hệ thống điện mặt trời trên biển. Hệ thống này giúp kiếm soát các chỉ số môi trường như : nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, bức xạ nhiệt… Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng thông minh giúp cho khách hàng sử dụng có thể dễ dàng quan sát hiện trang của các tấm pin năng lượng mắt trời trong lúc trời tối.
  • NLT Group đã thiết kế, tính toán và lắp đặt thành công toàn bộ hệ thống trong vòng 14 ngày
  • Hệ thống được thiết kế và lắp đặt với mục đích phục vụ trong quá trinh vận hành hệ thống điện mặt trời trên biển.
  • Mô hình khi đưa vào sử dụng sẽ giúp tiết kiệm nguồn điện, phát triển nguồn năng lượng xanh bền vững trong tương lai.

Về hệ thống của NLT Group:

  • Hệ thống quan trắc thông minh 4.0 của NLT Group sẽ giúp đưa ra các đánh giá, nhận định về diễn biến tình trạng môi trường tại khu vực. Xác định được tình trạng chất lượng môi trường của từng vùng có đặt thiết bị quan trắc. Từ đó sẽ có phương hướng và biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường nhanh chóng.
  • Hệ thống quan trắc thông minh của NLT Group giúp cảnh báo sự thay đổi bất thường, báo cáo nhanh các mức độ của môi trường về trung tâm quản lý.
  • Hệ thống này sẽ giúp có những số liệu để lưu trữ, phục vụ công tác về sau.
0911 379 581